Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Dátum semináru: 16.04.2024 - 16.04.2024

Dátum semináru: 18.06.2024 - 18.06.2024

Dátum semináru: 19.09.2024 - 19.09.2024

Dátum semináru: 13.11.2024 - 13.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Mzdy a odvody od 220 € bez DPH

Školitel

Júlia Pšenková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Na školení sa dozviete, ako opraviť mzdy, realizovať opravy v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni či ako realizovať opravy dane zo závislej činnosti. Skúsená lektorka s bohatými praktickými skúsenosťami bude rozoberať najčastejšie pochybenia a možnosti nápravy v mzdovej učtárni.
pracovníkom mzdových oddelení

Oprava mzdy, príplatkov ku mzde, odmien

Oprava – Sociálna poisťovňa

 • Spätne priznaný invalidný dôchodok
 • Spätne priznaný starobný dôchodok
 • Oprava dní v mesačných výkazoch
 • Oprava PN-ky
 • Oprava ELDP
 • Oprava registrácii v poisťovni

Oprava – Zdravotná poisťovňa

 • Spätne priznaný invalidný dôchodok
 • Oprava registrácií
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Oprava dane zo závislej činnosti

 • Oprava preddavku
 • Oprava daňového bonusu
 • Ročné zúčtovanie dane
pracovníkom mzdových oddelení