EXCEL personalista

Dátum semináru: 21.05.2024 - 22.05.2024

Dátum semináru: 04.12.2024 - 05.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 260 € bez DPH

Školitel

Mgr. Veronika Baláž

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Workshop EXCEL personalista vznikol v spolupráci s profesionálmi z HR oblasti. Odpovedá na EXCEL otázky z reálnej personalistickej praxe. Z hľadiska užívateľskej úrovne programu MS EXCEL sa náročnosť úloh pohybuje na úrovni začiatočník/mierne pokročilý. Je dobré, aby účastníci mali základné znalosti o prostredí MS EXCEL – pojmy zošit, hárok, bunka. Je dobré, ak sa už stretli s vkladaním základných funkcií do bunky – použitie znamienka “=” pri vkladaní funkcií do bunky. Pokročilejšie znalosti nie sú potrebné.
Všetkým záujemcom o daný kurz.

Orientácia na hárku:

 • Ako si prispôsobiť panel rýchleho prístupu – ako mať často používané funkcionality vždy po ruke
 • Užitočné klávesové skratky – ako rýchlejšie pracovať so zošitmi a orientovať sa po hárku
 • Ako ukotviť priečky v tabuľke – 3 možnosti

Formátovanie buniek:

 • Praktické úskalia použitia rôznych formátov
 • Ako pracovať s číslami, ktoré sú v bunke uložené ako text
 • Kedy je vhodné mať čísla v bunke uložené ako text
 • Ako EXCEL ukladá dátumy a čo z toho vyplýva pre prácu s dátumami
 • Podmienené formátovanie
 • Ako pomocou podmieneného formátovania zvýrazniť najvyššie a najnižšie hodnoty platov vo firme
 • Ako pomocou podmieneného formátovania ukázať vizuálne v bunke “Ako veľmi nám prihára pre koncom náborového procesu”
 • Aké úskalia má zaokrúhľovanie cez formátovanie a ako z toho von

Zoraďovanie a filtrovanie dát:

 • Ako aplikovať filter a ako s ním efektívne pracovať
 • Ako filtrovať dáta v Exceli podľa jedného, alebo viacerých kritérií
 • Ako používať Rozšírené filtre a zástupné znaky
 • Ako zoradiť dáta v Exceli podľa jednej alebo viacerých podmienok

Kontingenčné tabuľky a grafy – základy:

 • Kedy v praxi potrebujete kontingenčné tabuľky
 • Čo “robí” s dátami kontingenčná tabuľka
 • Ako vyrobiť svoju prvú kontingenčnú tabuľku
 • Ako sa rýchlo dostať k zdrojovým dátam kontingenčnej tabuľky
 • Ako pomocou kontingenčnej tabuľky porovnávať platy zamestnancov

Užitočné tipy a triky:

 • Ako rozdeliť hodnoty v bunke do viacerých stĺpcov – použitie rôznych metód
 • Ako z mailovej adresy “vybrať” meno a priezvisko
 • Ako z mena a priezviska rýchlo vytvoriť mailové adresy zamestnancov
 • Ako postupovať, keď sčítavanie čísel v EXCELi nefunguje správne
 • Ako postupovať, keď “vyberáte” z EXCEL bunky číselnú hodnotu, ktorú EXCEL “nevie” sčítať
 • Ako automaticky vložiť do bunky poradové číslo zamestnanca
 • Ako sledovať aktuálny dátum v EXCELi
 • Ako počítať aktuálny počet dní zobrazenia PR článku
 • Ako importovať do EXCELu textový súbor, ktorý ponúka platforma LinkedIn na prehľad vašich kontaktov
 • Ako si v EXCELi vyrobiť grafické prehľady zo stiahnutých LinkedIn kontaktov

https://www.youtube.com/watch?v=d30Yzvb5giU

Všetkým záujemcom o daný kurz.