DaneEkonomikaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 9. mája 2023 zobraziť celý profil

Za prvé tri mesiace tohto roka eviduje Slovensko celkovo 6 693 nespoľahlivých platcov DPH, teda takých subjektov,ktoré do štátnej kasy v povinnej lehote neuhradili daň z pridanej hodnoty. V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka to predstavuje nárast o 1 044 podnikateľov.

„Aj keď počet nespoľahlivých platcov DPH medziročne stúpol, ešte stále to neprekonalo rekordný rok 2021. Vtedy sme zaznamenali za prvé tri mesiace roka dovedna 7 128 takýchto subjektov, čo bolo pripisované kríze spojenej s pandémiou koronavírusu,“ priblížila Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Dun & Bradstreet.

Za nárastom počtu podnikateľov, ktorí neuhrádzali svoje záväzky voči štátu, môže byť podľa jej slov v súčasnosti situácia na Ukrajine či rekordná inflácia. Najčastejšie sa pritom medzi nespoľahlivých platcov DPH v prvom kvartáli tohto roka zaradili spoločnosti s ručením obmedzeným – až 5 495 spoločností, nasledovali živnostníci (825) a akciové spoločnosti (98).

1/3 v Bratislavskom kraji

Z regionálneho hľadiska sa podľa dát spoločnosti Dun & Bradstreet najviac neplatičov dane z pridanej hodnoty v prvom štvrťroku tohto roka nachádzalo v Bratislavskom kraji, a to 2 369 subjektov, nasledoval Nitriansky kraj s 893 podnikateľmi a Trnavský kraj s 867 subjektami. „Treba však povedať, že práve v Trnavskom kraji predstavujú neplatiči DPH najvyšší percentuálny podiel spomedzi všetkých registrovaných subjektov, a to 3,5 %,“ vyčíslila Petra Štěpánová. Okres s najvyšším podielom nespoľahlivých firiem spomedzi všetkých registrovaných podnikateľov je podľa dát Dun & Bradstreet na strednom Slovensku. Konkrétne ide o okres Poltár, kde má podlžnosti voči štátu v podobe neplatenia DPH až 36 z 390 firiem. Predstavuje to 9,23 % podiel.

Najviac podnikov, ktoré sa oneskorili v platbách štátu sú tie, ktorých tržby sa pohybujú v rozmedzí od 0 do jedného milióna eur. Najčastejšie podnikajú v oblasti Nákladnej cestnej dopravy (394), Ostatných pomocných obchodných činnostiach (363) a Poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (344). 

Zdroj: Dun & Bradstreet / úprava redakcia

O Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť.