EkonomikaPoľnohospodárstvo xa Publikované 28. apríla 2021 zobraziť celý profil

Ovocinári budú priamu podporu dostávať na celú uznanú plochu ovocného sadu. Dlhoročný legislatívny problém, pre ktorý im boli krátené priame podpory na ovocný sad, je vyriešený.

Informoval o tom hovorca Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ladislav Ďurkovič. 

Pripomenul, že pri platbách na plochu boli nejasné smernice, ktoré ovocinárom nepriznávali dotácie na tzv. obratliskovú plochu okolo sadu, ktorá slúžila na jeho obhospodarovanie. Pri kontrolách PPA dochádzalo ku kráteniu dotácií alebo sporom, ktoré na dlhý čas pozastavovali, respektíve krátili platby.

Informoval, že po rokovaní s ovocinármi sa tento problém rozhodol riešiť generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš. Inicioval stretnutie s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby sa nejasnosti vyriešili. 

Cieľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry je podporovať slovenských poľnohospodárov v ich činnosti a nie im klásť prekážky a komplikovať prácu nejasnou legislatívou. Pestovatelia, ako aj a producenti potravín sú pre slovenskú ekonomiku kľúčoví, pokiaľ chceme byť potravinovo sebestační,“ povedal Jánoš.

Článok pokračuje pod reklamou

Výsadba ovocných sadov

Ďurkovič doplnil, že výsadby ovocných sadov sú legislatívne upravené metodickým usmernením od roku 2016 vydanom MPRV a v ktorom bola zadefinovaná výmera ovocného sadu uznávaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP). Podľa usmernenia sa do výmery ovocného sadu započítava aj nutná plocha pre mechanizačnú techniku – tzv. obratliská. 

Tieto plochy však PPA podľa hovorcu pri výkone svojich kontrol neakceptovala a dotácie ovocinárom krátila. Ku kráteniu dochádzalo hlavne z dôvodu nejasnej a rôznej interpretácie usmernenia, ku ktorej MPRV vydalo v apríli na žiadosť PPA detailný výklad. Ten podľa Ďurkoviča usmernenie zjednotil.

Hovorca platobnej agentúry dodal, že dotáciu PPA odteraz poskytne ovocinárom v plnej výške na celý ovocný sad, ktorý je registrovaný a uznaný na ÚKSÚP. K obhospodarovanej trvalej výsadbe sa bude počítať aj tzv. obratliskový priestor, ktorý nepresahuje 12 metrov na začiatku a na konci riadkov a 8 metrov po stranách pozdĺžne vysadených radov stromov a krov.

zdroj: TASR / úprava: redakcia