EkonomikaMarketingMotivácia a koučingPodnikanie xa Publikované 6. októbra 2017 zobraziť celý profil

Roman Boda je skúsený manažér s dlhoročnou praxou v komplexnom riadení firiem a projektov v oblasti maloobchodu a zdravotníctva. Sám dlho podnikal, teraz v rámci programu Slovenskej sporiteľne pre začínajúcich  podnikateľov radí záujemcom o podnikanie z Bratislavského kraja, ako rozbehnúť vlastný biznis.  Tu je desať vecí, ktoré podľa neho začínajúci podnikatelia nerobia správne.

  1. Nedostatočne si overia nápad v praxi, neurobia si žiaden alebo urobia len čiastočný prieskum trhu, prípadne sa pustia do vysoko konkurenčného prostredia a až v praxi zistia, že ich podnikateľský model nefunguje.
  1. Nemajú jasné ciele a priority. nevedia, koľko čoho chcú predať a dokedy. Ako hovorí známy ekonóm Peter Drucker: Ak nemeriate, neviete kontrolovať a riadiť. Potrebujete si stanoviť kľúčové ukazovatele, ktoré budete priebežne sledovať a ktoré vám pomôžu merať úspešnosť. Napríklad, ak prevádzkujete kaviareň, treba sledovať denné a mesačné tržby, maržu, náklady prevádzky, počet zákazníkov, priemerný nákup na zákazníka atď. Potom viete ľahšie odhadnúť, koľko takých priemerných platiacich zákazníkov denne potrebujete, aby ste boli v zisku.
  1. Začínajúci podnikatelia či podnikateľky chcú všetko robiť sami, nevedia vytvoriť vhodný tím, nájsť vhodných dodávateľov, partnerov a vyjednať s nimi dobré podmienky. Nechcú alebo nevedia delegovať, po čase sú preťažení a nevládzu sa venovať prioritám.
  2. Zanedbajú alebo podcenia formálne povinnosti a povolenia, ktoré sú potrebné, čo vedie k pokutám až zastaveniu činnosti.
  3. Preceňujú tržby. Naplánujú si predaj obrovského množstva tovaru, ale v praxi sa to ukáže ako nereálne.
  4. Podceňujú náklady. Nesprávne odhadnú výdavky, napr. keď chcú prepad tržieb dohnať zvýšenou marketingovou podporou predaja, a prejaví sa to hlavne alebo len na účte za marketing.
  5. Nemajú dostatok peňazí v začiatku alebo počas fungovania, čo môže spôsobiť ukončenie biznisu tesne pred cieľom. Keď nemáte za čo zaplatiť náklady prevádzky či nákup tovaru, nedokážete sa pohnúť ďalej, aj keď máte dobrý biznis plán.
  6. Nemajú dostatočnú finančnú rezervu na vykrytie prvotných strát či na nepredpokladané mimoriadne výdavky, ale ani na to, aby uchopili nové príležitostí na trhu. Príčinou je často nedodržiavanie finančnej disciplíny, strata prehľadu o reálnych tokoch peňazí vo firme, prepájanie súkromné financií s firemnými. Nezriedka ostanú úplne bez peňazí alebo sa ešte zadlžia.
  7. Nevenujú sa prioritám a strácajú čas pri riešení operatívnej agendy na úkor kľúčových činností, ktoré prinášajú tržby a biznis.
  8. Často sa zľaknú prvých neúspechov a vzdajú sa skôr, ako je to naozaj opodstatnené.

Ak začínate podnikať alebo štartujete úplne nový biznis -> prihláste sa na bezplatnú konzultáciu s Romanom => www.zacinamepodnikat.sk


Roman Boda

Skúsený manažér s dlhoročnou praxou v komplexnom riadení firiem a projektov v oblasti maloobchodu a zdravotníctva. Špecialista na rozbiehanie nových projektov na „zelenej lúke“ s bohatými skúsenosťami s vytváraním tímov, riadiacich štruktúr a funkčných procesov v rastúcich spoločnostiach. Z pozície CEO sa venoval novým biznisom celú rastovú fázu až po ich predaj strategickému investorovi. Rád pomáha svojimi skúsenosťami a radami začínajúcim podnikateľom.