EkonomikaInvestovaniePodnikaniePrieskumy a analýzySlovenskoStavebníctvo xa Publikované 6. decembra 2022 zobraziť celý profil

Objem investícií počas tretieho štvrťroka 2022 stúpol medziročne v bežných cenách o 19,5 %, keď sa najviac investovalo v oblasti  nehnuteľností a v podnikoch z priemyselnej výroby.

Celková tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2022 dosiahla objem 7,1 mld. eur. Štvrtina peňažných prostriedkov sa preinvestovala v oblasti nehnuteľností, kde objem investícií vzrástol medziročne o 31,8 %. Investície do priemyselnej výroby boli medziročne vyššie o 16,6 %, v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 11,2 %.

Veľkoobchod a doprava značne narástli

Výroba dopravných prostriedkov, ktorá predstavuje aj z hľadiska investícií podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby, vykázala nárast investícii o 14,2 %. Podiel investícií v odvetví dopravy a skladovania medziročnom nárastol o 22,3 %. V odvetví veľkoobchodu a maloobchodu sa preinvestovalo medziročne viac o 22,2 % a vo verejnej správe o 34,8 %.

Medziročný pokles investícií zaznamenali odvetvia informácie a komunikácia o 3,3 % a vzdelávanie o 3,6 %. 

Článok pokračuje pod reklamou

Najviac sa preinvestovalo v oblasti nehnuteľností

Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií v 1. až 3. štvrťroku 2022 zaznamenalo 14 z nich. Najviac peňažných prostriedkov, takmer štvrtina, sa preinvestovala v oblasti nehnuteľností. V priemyselnej výrobe investície medziročne narástli o 11,8 %, ich objem však stále zaostával za hodnotami z rovnakého obdobia v roku 2019. Z 13 odvetví priemyselnej výroby vzrástli investície medziročne v 11 z nich. Podielovo najvyššia výroba dopravných prostriedkov vykázala rast o 1,2 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia