eKasaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 14. novembra 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa znovu tento týždeň rozposlala do elektronických schránok na portáli finančnej správy tzv. softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Výzvy na pripojenie sa k systému im bude finančná správa posielať každý týždeň do konca roka.  

Finančná správa rozposlaním tzv. softwarningov upozorňuje nepripojených podnikateľov, aby sa zapojili do systému eKasa čo najskôr

Ide o podnikateľov, u ktorých doteraz neevidujeme ani jednu pripojenú virtuálnu či online registračnú pokladnicu (VRP / ORP). Hoci si tieto subjekty podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a finančná správa im kód aj pridelila, ich pokladnica stále pokladničné doklady nevydáva.

Všetky pokladnice pritom musia byť pripojené do systému eKasa najneskôr 1. januára 2020

Koncom roka totiž uplynie obdobie, počas ktorého finančná správa v zmysle zákona nemusí udeliť pokutu za nepoužívanie eKasy, ktorá je povinná pre všetkých podnikateľov od 1.júla 2019. Finančná správa preto znovu upozorňuje, že personálne aj technické kapacity dodávateľov / výrobcov / distribútorov ORP môžu byť v závere kalendárneho roka obmedzené.

Už v súčasnosti to platí pre servisných technikov. Finančná správa tak vyzýva podnikateľov, ktorí ešte stále neprešli pri evidencii tržieb na systém eKasa, aby si túto povinnosť neodkladali na záver roka. Upozornenia im bude posielať raz do týždňa. 

Finančná správa eviduje v systéme eKasa tržby už zo 145 112 pokladníc z približne 220 000 zaevidovaných. Aktívne pokladnice denne vydávajú vyše 4,3 milióna pokladničných dokladov. Celkovo finančná správa prijala v systéme eKasa od jeho zavedenia viac ako 455 miliónov pokladničných dokladov.

zdroj: FS SR