EkonomikaManažmentSlovenskoÚčtovníctvoZahraničie xa Publikované 16. marca 2020 zobraziť celý profil

Mnoho Slovákov sa v posledných rokoch odsťahovalo do prihraničných rakúskych dedín. Bývajú síce v zahraničí, ale prácu, rodinu, či školy majú na Slovensku. Aktuálne má veľký počet zamestnancov kvôli koronavírusu nariadenú prácu z domu. Od januára majú títo obyvatelia a ich slovenskí zamestnávatelia komplikáciu navyše. Firma, ktorá ich na Slovensku zamestnáva, im musí viesť aj rakúske mzdové účtovníctvo a odvádzať za nich rakúsku daň zo mzdy, a to bez ohľadu na to, že pracujú iba na slovenských zákazkach. Stačí, že časť práce urobia u seba doma v Rakúsku.

Zuzana Maronová – Slovenská komora daňových poradcov: „Povinnosť viesť rakúske mzdové účtovníctvo a zrážky zo mzdy má každý zamestnávateľ, ktorého zamestnanec býva v Rakúsku a má tam napríklad raz do týždňa prácu z domu, tzv. homeoffice, alebo počas Vianoc a Nového Roka pracuje z domu. Platí to dokonca aj pre tie osoby, ktoré v Rakúsku nemajú trvalý pobyt, ale napríklad iba víkendový dom a príležitostne odtiaľ na diaľku pracujú.“

Od januára 2020 majú slovenské firmy preto viacero povinností voči rakúskym úradom

Slovenský zamestnávateľ, ktorého zamestnanec býva v Rakúsku, sa musí zaregistrovať, musí viesť rakúske mzdové účtovníctvo a musí odvádzať preddavky na daň zrazené zo mzdy. Okrem toho musí rakúskym úradom zasielať výplatné pásky a mesačné a ročné mzdové výkazy.

Mária Berithová – Slovensko-rakúska obchodná komora: „Cieľom rakúskej právnej úpravy je snaha zdaňovať digitálnu ekonomiku, ktorá sa realizuje na území Rakúsku. Nebolo cieľom zmeniť podmienky pre slovenské firmy. Vnímame túto situáciu ako problematickú a snažíme sa ju spoločne so SKDP riešiť. Našim cieľom je získať spätnú väzbu od dotknutých subjektov  a posunúť ju na kompetentné miesta na Slovensku a v Rakúsku.“ 

Na nové povinnosti pre slovenské firmy reaguje aj Slovenská komora daňových poradcov a komunikuje s partnermi v zahraničí.

Zuzana Maronová – Slovenská komora daňových poradcov: „SKDP spolu so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou aktuálne zhromažďuje pripomienky k novej rakúskej legislatíve a v najbližšom čase ich budeme adresovať úradom v Rakúsku. Podľa informácii, ktoré máme, rakúske ministerstvo financií chystá úprava zákona, aby sa netýkal zahraničných firiem v takom rozsahu ako teraz (t.j. najmä v prípadoch, keď zamestnanec v Rakúsku nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť).“

V minulosti si mohli Slováci žijúci v Rakúsku iba podať rakúske daňové priznanie a tam vykázať svoje príjmy. Od januára 2020 to už nestačí, a treba počítať s administratívnymi povinnosťami aj v Rakúsku. Nová rakúska legislatíva však neznamená, že zamestnanci zaplatia daň zo mzdy dvakrát (v SR aj v AT). V každej krajine budú totiž v konečnom dôsledku platiť daň z príjmov zo zamestnania tak ako doteraz, t.j. iba za dni, ktoré v danej krajine reálne fyzicky odpracovali.

Pokuty za nedodržanie rakúskeho zákona o vedení mzdovej evidencie sú od 2% z dlžnej dane pri omeškaní až po 2-násobok dlžnej dane pri vážnom porušení zákona, v niektorých prípadoch hrozí trest odňatia slobody do 4 rokov.

zdroj: SKDP.sk