Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venuje sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Som autorom praktických pomôcok pre účtovníkov / ekonómov / daňových poradcov / audítorov (napr. Interaktívna tabuľka v exceli na výpočet základu dane, vzory skrátených transferových dokumentácií, poznámky pre mikro / malé / veľké účtovné jednotky a iných). Rovnako som odborným garantom portálu www.jednoduche.sk, ktorý slúži okrem iného ako pomôcka na online vyplňovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické i právnické osoby s množstvom intuitívnych funkcií, automatických výpočtov, eviduje položky upravujúce základ dane a výsledkom je možnosť exportovania daňového priznania do xml portálu s možnosťou jeho následného podania na stránke FR SR.