14. novembra 2018

JUDr. Lenka Katríková: Tiché spoločenstvo v s.r.o + ako to funguje v praxi a potrebné zmluvy

Tiché spoločenstvo, niekedy nazývané aj ako tichá spoločnosť, je pomerne často používaný obchodnoprávny inštitút s dlhoročnou históriou. Aj napriek tejto skutočnosti v praxi vystávajú pri úprave tejto problematiky viaceré aplikačné problémy, s ktorými sú subjekty tichého spoločenstva nútené sa vysporiadať. Nedostatočná alebo nesprávna úprava vzťahov v rámci tichého spoločenstva môže mať za následok nielen neplatnosť samotnej zmluvy o tichom …

JUDr. Lenka Katríková: Tiché spoločenstvo v s.r.o + ako to funguje v praxi a potrebné zmluvy Čítajte viac »