6. mája 2019

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3

Pri posudzovaní obstarania lešenia budeme vychádzať z týchto ustanovení : Podľa § 22 ods. 2  písm. a) Zákona o dani z príjmov, hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú : a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí – samostatné hnuteľné veci sú charakteristické tým, že ide vždy len o také hnuteľné veci , ktoré súčasne musia spĺňať všetky …

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3 Čítajte viac »