Prevádzkový poriadok

6. decembra 2021

Prevádzkový poriadok pre gastroprevádzky

Prevádzkové poriadky sa radia medzi vnútorné predpisy, kde si prevádzkovatelia určujú vlastné pravidlá a podmienky fungovania a chodu zariadenia spoločného stravovania. To, čo môže byť upravené v prevádzkovom poriadku nad rámec povinných náležitostí, nestanovuje žiadny zákon ani nariadenie, teda obmedzenia stanovené nie sú. Ak zákon nezakazuje, je to povolené Pravidlá jednotlivých prevádzok sa samozrejme riadia právnymi predpismi …

Prevádzkový poriadok pre gastroprevádzky Čítajte viac »

14. januára 2019

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov

Jednou z povinnosti zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS). V platnosti je zákon č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého sú zamestnávatelia povinní oznámiť každoročne do 15. …

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov Čítajte viac »

13. novembra 2018

Ing. Lukáš Laurinec: Pracovná zdravotná služba (PZS) a jej zmeny v ústrety podnikateľom

Pracovná zdravotná služba (PZS) prešla v minulosti viacerými zmenami. Zásadná a pre zamestnávateľov aktuálna je veľká zmena z 1. decembra 2017 a následne menšia z 1. júla 2018. Veľká preto, lebo oproti minulosti sa upustilo od niektorých byrokratických nariadení a v určitom smere sa vyšlo v ústrety podnikateľom. Zabezpečenie PZS je spájané s hygienou práce alebo …

Ing. Lukáš Laurinec: Pracovná zdravotná služba (PZS) a jej zmeny v ústrety podnikateľom Čítajte viac »