29. apríla 2022

Až 1/4 elektrických bicyklov a kolobežiek nespĺňa základné požiadavky

SOI vykonávala kontroly plnenia povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich z právnych predpisov platných pre jednotlivé skupiny výrobkov.  Išlo najmä o dodržiavanie správnosti a úplnosti označovania povinnými údajmi, vrátane označenia CE, kontrolu sprievodnej a technickej dokumentácie a odber vzoriek za účelom kontroly skutočných vlastností výrobkov s dôrazom na ich bezpečnosť. Negatívne zistenia v minulosti Kontrola ľahkých elektrických vozidiel pri vstupe na jednotný trh EÚ …

Až 1/4 elektrických bicyklov a kolobežiek nespĺňa základné požiadavky Čítajte viac »