Zákon o účtovníctve v praxi v roku 2023

Dátum semináru: 11.10.2023 - 11.10.2023

Dátum semináru: 10.01.2024 - 10.01.2024

Dátum semináru: 15.04.2024 - 15.04.2024

Dátum semináru: 09.10.2024 - 09.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Účtovníctvo od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Hedviga Vadinová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Viete, aké zmeny nastávajú v zákone o účtovníctve od 1.1.2023? Počas seminára sa budeme okrem nich podrobne venovať aj zákonu o účtovníctve, a to s dôrazom na prax.
 • Pôsobnosť zákona a zmena okruhu novodefinovaných účtovných jednotiek, na ktoré sa tento najvyšší účtovný zákon vzťahuje
 • Úplne, preukázateľne a zrozumiteľne vedené účtovníctvo a účtovníctvo vedené spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, prevencia udelenia pokuty za správne delikty
 • Náležitosti účtovného dokladu § 10 zákona a ich zmeny v roku 2022
 • Účtovná závierka účtovných jednotiek a jej schválenie
 • Povinnosť auditu účtovných jednotiek po novom v roku 2022
 • Výročná správa auditovaných účtovných jednotiek a novodefinovaná výročná správa pre neziskové organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť auditu
 • Register účtovných závierok a rozšírenie okruhu účtovných jednotiek vo verejnej časti registra, ktoré od 1. 1. 2022 majú povinnosť ukladať účtovné závierky už len elektronicky
 • Oceňovanie v účtovníctve účtovnej jednotky
 • Inventarizácia v účtovnej jednotke a jej zmeny v roku 2022
 • Elektronizácia účtovníctva po novom – povinnosti a možnosti účtovných jednotiek
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie, aj digitálnej – doby a formy
 • Zmeny v pokutách za správne delikty účtovných jednotiek od nového stanovenia minimálnej pokuty až do 3 000 000 eur
 • Diskusia
účtovníkom