Digitalizácia účtovníctva

Dátum semináru: 11.04.2024 - 23.05.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Účtovníctvo od 600 € bez DPH

Školitel

Robert Soudný, Peter Pilín, Michal Kříž, Martin Plachý, Ing. Marcela Tomajková, Radka Pirošová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

5 modulový praktický online kurz zameraný na tému digitalizácie účtovníctva. Pripravte sa na budúcnosť účtovníctva a získajte kľúčové znalosti o najnovších trendoch a technológiách. Zistite, ako využiť výhody automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve a získajte konkurenčnú výhodu. Skúsení lektori z praxe Vám ukážu, ako nastaviť procesy spracovania dokladov a zjednodušiť prácu vašich účtovných oddelení. Na kurze sa rovnako dozviete aké sú možnosti online archivácie, či ako efektívne nastaviť reporting.
Všetkým záujemcom o danú problematiku

1.modul: Trendy a technológie v účtovníctve – 11.4.2024

Lektori: Robert Soudný, Peter Pilín, Michal Kříž

Kam smeruje účtovníctvo? Aké technológie môžu zmeniť túto profesiu a akým spôsobom sa v budúcnosti zmení pracovný obsah?

 • Čo bude úlohou účtovníka po automatizácii
 • Prečo sa nebáť digitalizácie účtovníctva
 • Ako nastaviť technológie, koľko času a peňazí to stojí

2.modul: Online vs offline archivácia: rozdiely, výhody a legislatíva – 18.4.2024

Lektor: Ing. Marcela Tomajková, Radka Pirošová

Prednáška poskytne ucelený pohľad na to, ako organizácie môžu efektívne spravovať svoje dokumenty a informácie v súlade s najnovšími legislatívnymi požiadavkami a s využitím technologických možností

 • Aké sú hlavné výhody cloudovej archivácie a aká je aktuálna legislatívna úprava týkajúca sa elektronickej evidencie účtovníctva.
 • Prečo je cloud presvedčivejší než fyzický archív?

3.modul: Ako nastaviť procesy obehu dokladov a v čom dokáže pomôcť online riešenie – 25.4.2024

Lektor: Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

Ako efektívne navrhnúť a implementovať procesy spracovania dokladov v digitálnom prostredí a ako online riešenia môžu prispieť k zlepšeniu tohto procesu. Budú preskúmavané príklady a prípady použitia, kde online riešenia dokážu významne pomôcť v automatizácii a optimalizácii obehu dokladov, čím zjednodušia prácu účtovných oddelení a prinesú úspory v čase a nákladoch.

 • Vstup dokladu: identifikácia, triedenie – možná selekcia
 • Aké sú rozdiely v procese fyzického a online schvaľovania?
 • Akých chýb sa firmy často dopúšťajú?
 • Kde dochádza k chybám a ako im predchádzať?
 • Ako správne začať automatizovať, aby došlo k zrýchleniu a stransparentneniu schvaľovania?

4.modul: Využitie AI v účtovníctve a hlavné rozdiely medzi OCR a AI – 16.5.2024

Lektor: Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

Táto prednáška preskúma využitie umelej inteligencie (AI) v oblasti účtovníctva a zameria sa na hlavné rozdiely medzi optickým rozpoznávaním znakov (OCR) a AI. Bude diskutovať o tom, ako AI môže zlepšiť efektivitu a presnosť účtovníckych procesov a poskytne prehľad o tom, ako tieto technológie môžu byť výhodné pre podniky a účtovné oddelenia.

 • Definícia základných pojmov – umelej inteligencie (AI) a Optického rozpoznávania znakov (OCR)
 • Hlavné rozdiely medzi OCR a AI v kontexte účtovníctva
 • Prehľad techník AI využívaných v účtovníctve (strojové učenie, neurónové siete, prirodzené jazykové spracovanie atď.).
 • Výhody AI: Automatizácia spracovania faktúr a rozpoznávania účtovných údajov.
 • Trendy a inovácie v oblasti využitia AI v účtovníctve.
 • Možnosti rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR) v účtovnej praxi.
 • Etické a právne aspekty využitia AI (možno)

5.modul: Reporting a prehľady o podnikaní – 23.5.2024

Lektor: Martin Plachý (CEO Gimmedata – Rekap.online)

Lekcia sa zameria na tému reportingu a prehľadov v kontexte účtovníctva a podnikania. Budú sa tu definovať, vysvetľovať význam a ciele pravidelného reportingu a jeho výhody. Prednáška tiež zhodnotí súčasné trendy a inovácie v oblasti reportingu a digitálnej transformácie účtovníctva a diskutuje o predikcii a analýze budúcich potrieb a trendov v tejto oblasti.

 • Definícia, význam, ciele a výhody pravidelného reportingu v kontexte účtovníctva a podnikania.
 • Zostavenie základných finančných výkazov (výkaz zisku a strát, rozvaha, cash flow).
 • Využitie softvérov a nástrojov pre automatizáciu zostavovania reportov.
 • Dashboardy a reportovacie nástroje umožňujúce interaktivitu a personalizáciu a využitie business intelligence (BI) nástrojov pre manažérsky reporting.
 • Trendy a inovácie v oblasti reportingu a digitálnej transformácie účtovníctva.
 • Predikcia a analýza budúcich potrieb a trendov v oblasti reportingu.
Všetkým záujemcom o danú problematiku