Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve

Dátum semináru: 28.05.2024 - 28.05.2024

Dátum semináru: 02.12.2024 - 02.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Gallovič

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Novela zákona o odpadoch týkajúca sa úpravy nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií bola schválená v NRSR dňa 15.6.2022. Účinnosť novely je 30.6.2022. Získajte potrebné informácie na školení s odborníkom Ing. Petrom Gallovičom.
Školenie je určené hlavne firmám, ktoré nakladajú s odpadmi (najmä stavebnými odpadmi).
 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve – schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy a základné ustanovenia
 • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi zo stavebnej činnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti dovozcov balených stavebných výrobkov a komponentov
 • Odpady zo stavebnej činnosti – povinnosti platné pre stavebné firmy a stavebníkov od 30.6.2022
 • Komunálny odpad – zmena v rozdelení zodpovednosti za nakladanie s ním (povinnosti firiem)
 • Administratívne nástroje – povolenia a registrácia na jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad pokút
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – ustanovenia súvisiace so stavebnou činnosťou + nová vyhláška k stavebným odpadom a odpadom z demolácií
 • Príprava novej vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
Školenie je určené hlavne firmám, ktoré nakladajú s odpadmi (najmä stavebnými odpadmi).