Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Dátum semináru: 13.05.2024 - 13.05.2024

Dátum semináru: 26.09.2024 - 26.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoPrávoLegislatíva zákonyStavebníctvo od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie venované pravidlám a postupom obstarávania projektu z plánu obnovy. Školenie bude prínosné verejným obstarávateľom, prijímateľom a záujemcom o čerpanie projektov z plánu obnovy a odolnosti SR.
Verejní obstarávatelia Prijímatelia projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR Záujemcovia o čerpanie projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Úvod do problematiky obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Prezentácia Príručky k procesu verejného obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Postupy zadávania zákaziek nespadajúcich pod ZVO:

 • Obsah dokumentácie
 • Kontrola
 • Konflikt záujmov
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek z výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek do 10 000 eur

Prieskum trhu:

 • Výzva na predkladanie ponúk a jej vyhodnotenie
 • Internetový prieskum
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek tzv. „malého rozsahu“
 • Obsah dokumentácie
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou cez vlastný prieskum

Pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané na základe zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:

 • Obsah dokumentácie
 • Lehoty na predkladanie ponúk
 • Konflikt záujmov
 • Kolúzia
 • Proces kontroly verejného obstarávania

Podlimitné a nadlimitné zákazky:

 • Lehoty na predkladanie ponúk
 • Obsah dokumentácie
 • Konflikt záujmov
 • Dodatky

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže:

 • Pre aké druhy zákaziek je potrebné ich skúmať
 • Čo má obsahovať dokumentácia o skúmaní rizikových indikátorov
 • Skúmanie kolúzneho správania vo verejnom obstarávaní
Verejní obstarávatelia Prijímatelia projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR Záujemcovia o čerpanie projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR