Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra

Dátum semináru: 17.04.2024 - 17.04.2024

Dátum semináru: 23.07.2024 - 23.07.2024

Dátum semináru: 04.09.2024 - 04.09.2024

Dátum semináru: 18.11.2024 - 18.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoStavebníctvo od 220 € bez DPH

Školitel

Ivan Pauer

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Na našom odbornom seminári sa oboznámite s požiadavkami, ktoré sú kladené na zhotoviteľa stavby alebo častí stavby. Obsahom bude aj rozsah činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra pri zhotovovaní stavby alebo častí stavby. Zdôraznime tiež nevyhnutnosť aktívnej, tvorivej spolupráce stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.
Zhotovitelia stavieb, alebo častí stavieb, pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho, alebo vedúceho montéra.
  • Stavbyvedúci podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Montážny denník podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Projekt organizácie výstavby pri príprave a uskutočňovaní stavby
  • Stavebný dozor (technický dozor) podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko č. 396/2006 Z. z.
  • Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb –prax
  • Diskusia.
Zhotovitelia stavieb, alebo častí stavieb, pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho, alebo vedúceho montéra.