Rast cien stavebných materiálov

Dátum semináru: 09.05.2024 - 09.05.2024

Dátum semináru: 05.11.2024 - 05.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Stavebníctvo od 220 € bez DPH

Školitel

Odborník z praxe

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Je možné úspešne uplatniť voči objednávateľovi zdraženie cien stavebných materiálov? Ak nie, v čom sú obmedzenia? Školenie je realizované v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektora.
Školenie je určené zhotoviteľom, verejným obstarávateľom, investorom, objednávateľom a všetkým záujemcom o problematiku.
  • Analýza doterajších metodických pokynov ÚVO
  • Analýza aplikácie ustanovení § 18 ZVO
  • Analýza metodického pokynu č. 19/2022 – indexácia cien
  • Analýza metodického pokynu č. 22/2022 – mechanizmus úpravy cien v dôsledku zmien nákladov
  • Ako vytvoriť ideálny vzorec, ktorý bude odzrkadľovať rast cien počas realizácie stavby
Školenie je určené zhotoviteľom, verejným obstarávateľom, investorom, objednávateľom a všetkým záujemcom o problematiku.