Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2024

Dátum semináru: 09.10.2024 - 09.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: DzPOstatné dane od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Kúdela

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Poznáte legislatívne podmienky a riziká výplaty dividend či možnosti zápočtu dividend? Máte problémy s možnosťami zápočtu či zdaňovania dividend? Školenie sa zameriava aj na odvodové povinnosti pri výplate dividend či krytie strát z podnikania. Opýtajte sa odborníka.
Školenie je určené ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, všetkým záujemcom o danú problematiku.
 • Vznik podielu na zisku určeného k výplate
 • Legislatívne podmienky – riziká výplaty dividend
 • Možnosti zápočtu dividend
 • Zdaňovanie dividend
 • Iné odvodové povinnosti pri výplate dividend
 • Darovanie dividend
 • Použitie dividend na krytie strát z podnikania
 • Neoprávnené vyplatenie dividend
 • Dividendy pri predaji obchodného podielu
 • Kapitálové fondy a dividendy
 • Dividendy vyplatené zamestnancom
Školenie je určené ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, všetkým záujemcom o danú problematiku.