Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dátum semináru: 11.09.2024 - 11.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Stavebníctvo od 300 € bez DPH

Školitel

Dr. Ing. Milan Oleríny

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Získajte prehľad o nárokoch zmluvných strán v rámci alebo nad rámec dohodnutých zmluvných podmienok a možností uplatnenia finančných požiadaviek.
stavebné firmy, stavbyvedúcich, projektantov, architektov
 • Vedenie claimovej agendy dodávateľom.
 • Claimy voči projektantovi alebo projektovej dokumentácii.
 • Claimová agenda voči subdodávateľom.
 • Claimová agenda voči podmienkam vyhotovenia stavby.
 • Claimová agenda voči zmluvným podmienkam.
 • Claimová agenda z dôvodu vyššej moci (riziká na strane objednávateľa).
 • Organizačné a personálne zabezpečenie agendy.
 • Konzultantské a právne kancelárie v claimovej agende.
 • Vyčíslenie časových dopadov.
 • Vyčíslenie nákladov claimu.
 • Claimová agenda v podmienkach FIDIC (medzinárodná prax).
stavebné firmy, stavbyvedúcich, projektantov, architektov