Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Dátum semináru: 15.03.2024 - 15.03.2024

Dátum semináru: 05.09.2024 - 05.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Clo a logistika

Kategória: CloLogistika od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Leo Tvrdoň Ph.D. ALog.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Úspech výrobných aj obchodných firiem je dnes podmienený dobre fungujúcou logistikou. Ovládnutie teoretického základu logistiky je nevyhnutným predpokladom na jej praktické rozvíjanie. Akceleráciu výkonu logistiky a minimalizáciu logistických nákladov je dobré postaviť na spoľahlivej výpočtovej základni. Logistika je umenie a veda, ako zabezpečiť správne veci v správnom čase na správnom mieste za minimálnu cenu – vo firme, v dodávateľskom reťazci, vo verejnom sektore. Tento kurz sa zaoberá kľúčovými princípmi a modernými koncepciami súčasnej logistiky. Dostatočne sa venujeme problematike organizácie logistiky vo firme a vlastnej náplni logistického manažmentu. Kurz je vhodnou rekapituláciou a overovacím testom pre existujúcich logistikov a vynikajúcim tréningovým poľom pre nastávajúcich logistikov (vrátane osvedčenej logistickej hry).
Seminár je určený súčasným aj pripravujúcim sa manažérom logistiky. Všetkým, ktorí chcú porozumieť významu logistiky vo firme a ktorí chcú vedieť využiť logistické princípy vo svojej profesii.

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

  • Definovať a presadzovať vhodnú politiku logistiky vo firme.
  • Správne organizovať logistiku (zodpovednosti a právomoci).
  • Bezchybne určiť body rozpojenia objednávkou v materiálovom toku.
  • Správne identifikovať úzke miesta materiálového toku a efektívne s nimi pracovať.
  • Identifikovať a kalkulovať logistické výkony a náklady (logistický controlling).
  • Pracovať s modernými konceptmi typu SCM (Supply Chain Management).
  • Získať prehľad o informačných technológiách v logistike.
  • Budovať a rozvíjať firemný systém logistiky.
  • Porozumieť významu, obsahu a metodológii logistického auditu.
Seminár je určený súčasným aj pripravujúcim sa manažérom logistiky. Všetkým, ktorí chcú porozumieť významu logistiky vo firme a ktorí chcú vedieť využiť logistické princípy vo svojej profesii.