Kybernetická bezpečnosť a územná samospráva

Dátum semináru: 18.07.2024 - 18.07.2024

Dátum semináru: 18.10.2024 - 18.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správaSamospráva od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Štefan Pilár

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Počas školenia vás oboznámime so skutočnými povinnosťami a zodpovednosťou územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj praktickými odporúčaniami na ich naplnenie. Skúsený lektor z praxe poskytne účastníkom aj informácie o novele zákona o kybernetickej bezpečnosti.
Územnej samospráve

Územná samospráva je významnou súčasťou subjektov s príslušnými povinnosťami a zodpovednosťami pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Problémom však býva najmä identifikácia, ktoré konkrétne povinnosti a zodpovednosti územnej samospráve patria, keďže vyplývajú súčasne z viacerých právnych predpisov. To spôsobuje ťažkosti správne identifikovať a následne vyhovieť požiadavkám legislatívy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Obsahom tohto školenia preto bude najmä:

  • identifikácia skutočných povinností a zodpovedností územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • praktické odporúčania na ich naplnenie v obsahu a rozsahu vyhovujúcom požiadavkám právnych predpisov,
  • rozsiahla novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá pre povinné osoby vrátane územnej samosprávy prináša nielen nové povinnosti, ale aj výnimky a prechodné obdobia, ktoré môžu predstavovať významu pomoc pre pandémiou finančne a kapacitne vyčerpanú územnú samosprávu.
Územnej samospráve