Incoterms® 2020 – pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Dátum semináru: 17.06.2024 - 17.06.2024

Dátum semináru: 22.08.2024 - 22.08.2024

Dátum semináru: 10.10.2024 - 10.10.2024

Dátum semináru: 05.12.2024 - 05.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Clo a logistika

Kategória: ÚčtovníctvoCloLogistikaDopravaVýroba od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Tibor Vojtko

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s pravidlami Incoterms® 2020 a s ich správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020, a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Dozviete sa viac o vplyve použitia jednotlivých pravidiel na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.
Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, pracovníci na úseku colnej deklarácie.
  • Charakteristika pravidiel Incoterms® 2020.
  • Výklad jednotlivých dodacích pravidiel Incoterms® 2020.
  • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel Incoterms® 2020.
  • Vplyv použitia jednotlivých pravidiel na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.
  • Praktické príklady.
  • Diskusia, otázky a odpovede.
Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, pracovníci na úseku colnej deklarácie.