Faktúra – daňový a účtovný doklad

Dátum semináru: 20.05.2024 - 20.05.2024

Dátum semináru: 18.07.2024 - 18.07.2024

Dátum semináru: 20.09.2024 - 20.09.2024

Dátum semináru: 07.11.2024 - 07.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Účtovníctvo od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Kúdela

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je venované problematike faktúr, na ktorom záskate cenné informácie o opravách a dopĺňaní daňových dokladov, storne, či úprave daňových dokladov. Na faktúru sa pozrieme i z pohľadu INCOTERMS. Súčasťou školenia je judikatúra SR a ČR. Počet miest na školení je limitovaný. Zaručujeme Vám školenie v príjemnom prostredí a individuálny prístup lektora.
Ekonómovia, účtovníci, záujemcovia o problematiku.
 • účtovný a daňový doklad definícia a náležitosti;
 • alternatívy daňových dokladov;
 • číslovanie dokladov;
 • opravy a doplňovanie dokladov;
 • elektronická komunikácia;
 • právny titul na vystavenie dokladu;
 • deň účtovného prípadu vs deň daňovej povinnosti;
 • podmienky INCOTERM a daňový doklad;
 • doklady v cudzom jazyku;
 • storno vs opravný doklad;
 • mylne vystavené doklady a ich opravy;
 • náležitosti opravného dokladu;
 • slovné informácie na doklade;
 • nahliadnutie a sprístupnenie dokladov;
 • archivácia dokladov;
 • judikatúra SR a ČR:
  • 8 Sžf/7/2012
  • 2 Sžf/40/2011
  • 3 Sžf/23/2011
Ekonómovia, účtovníci, záujemcovia o problematiku.