Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

Dátum semináru: 04.06.2024 - 04.06.2024

Dátum semináru: 05.09.2024 - 05.09.2024

Dátum semináru: 09.12.2024 - 09.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoManažmentRiadeniePrávoStavebníctvoNehnuteľnostiMarketing od 260 € bez DPH

Školitel

Mgr. Eva Braxatorisová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Lektorka zároveň upozorní na pripravované zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a reklamáciách pre rok 2024.
E-shop, pracovníkom reklamačných oddelení firiem a obchodov, obchodným asistentom.

Na školení preberieme nasledovnú problematiku:

Počas školenia získate aktuálne informácie v nadväznosti na novelu zákona o ochrane spotrebiteľa ktorá je účinná od 21.7.2020.

 • Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb z pohľadu občianskeho a obchodného práva.
 • Záručné doby a ich rôzne dĺžky podľa subjektov.
 • Uplatňovanie zodpovednosti voči jednotlivým subjektom.
 • Rozlišovanie obchodného a občianskoprávneho vzťahu z hľadiska zodpovednosti.
 • Spôsoby vybavenia reklamácie a lehoty vybavenia – aktuálne zmeny
 • Rozsah nárokov reklamujúcich subjektov.
 • Povinnosti predávajúcich a povinnosti výrobcov vo vzťahu k vadám.
 • Ako uzatvárať obchodné zmluvy z hľadiska uplatňovania a riešenia vád.
 • Ako uzatvárať spotrebiteľské zmluvy.
 • Reklamačné poriadky a ich obsah – tipy, príklady, aktuálne zmeny
 • Uplatňovanie nárokov z vád na súdoch a ich riešenia v praxi.
 • Kontrolné oprávnenia a povinnosti kontrolovaných subjektov, príklady z praxe, zmiernenie sankcií za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa
 • Novinky v oblasti spotrebiteľského práva po novele platnej od 21.7.2020.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.
E-shop, pracovníkom reklamačných oddelení firiem a obchodov, obchodným asistentom.