eKasaFinančná správaKontrolyPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 14. decembra 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa pravidelne kontroluje dodržiavanie zákona o elektronických registračných pokladniciach (ďalej aj ako „ERP“). V roku 2018, do konca novembra, spravila takmer 6 000 kontrol. V približne 70 % prípadov zistila porušenia a udelila pokuty vo výške takmer 1 mil. eur. Niektoré pokladnice zaistila.

Finančná správa pravidelne vykonáva kontroly registračných pokladníc a dodržiavanie zákona o používaní ERP (Zákon č. 289/2008 Z. z.)

Za 11 mesiacov tohto roka spravila zatiaľ 5 642 kontrol ERP, pričom až v 3 929 prípadoch zistila porušenie predpisov. Až v 69 % prípadov teda identifikovala nezrovnalosti. Celková suma uložených pokút predstavuje 947 096 eur.
Najnižšie udelené pokuty sa pohybovali vo výške 20 eur – 50 eur

Išlo o porušenia zákona ako nedostatočné označenie tovaru alebo služby, neoznačenie predajného miesta oznamom, že ide o prevádzku / podnikateľa, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, prípadne nebol na prevádzke/predajnom mieste vyobrazený vzor pokladničného dokladu tak, ako to definuje zákon.

Najčastejšie udeľovali pracovníci finančnej správy pokuty vo výške 330 eur. Uložili však aj pokuty vo výške až 10 000 eur. Takúto vysokú sumu udelili v prípadoch, keď napríklad podnikateľ porušil zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu.

V niekoľkých prípadoch navyše pokladnice finančná správa aj zaistila

Dôvodom bolo, že ERP nespĺňala požiadavky podľa § 4 ods. 2 až 4 zákona. Išlo o prípady neukladania údajov do fiškálnej pamäte, resp. ich manuálnej úpravy, vo fiškálnej pamäti neboli zaznamenávané tie údaje, ktoré by v zmysle zákona mali byť a pod.

V decembri finančná správa ešte zintenzívnila kontroly ERP – v súvislosti s konaním rôznych vianočných trhov, ale rovnako aj zvýšeným počtom kupujúcich v kamenných predajniach. Kontrolóri finančnej správy preto počas predvianočného obdobia ešte viac kontrolujú dodržiavanie zákona, čím chcú chrániť kupujúcich pred konaním niektorých nepoctivých predajcov.

Fungovanie elektronických registračných pokladníc sa bude od 1.júla 2019 meniť

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Všetci používatelia registračných pokladníc budú napojení na portál finančnej správy na systém eKasa – „online registračná pokladnica (ORP)„. Finančná správa si od nových podmienok sľubuje zefektívnenie kontrol, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. Výhodou pre podnikateľov bude zníženie administratívnej záťaže rovnako ako úspora na servisných poplatkoch.