E-shopyKontroly xa Publikované 21. marca 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uskutočnila v roku 2021 celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorej cieľom bolo zmapovať situáciu na trhu s hračkami sprístupňovaných nielen v kamenných prevádzkach, ale aj prostredníctvom e-shopov.

Predmetom kontrolnej akcie boli hračky ponúkané pre spotrebiteľov. Úradníci kontrolovali dodržiavanie informačných povinností, správnosti a úplnosti označovania povinnými údajmi, označenia CE, ale aj predpísané technické požiadavky. Testovanie sa vykonávalo v akreditovaných laboratóriách.

Pochybila 1/4 podnikateľov

Celkovo SOI vykonala kontrolu v 299 kamenných prevádzkach. Nedostatky ,,soikári“ zistili v 74 prípadoch, čo predstavuje 24,75 %. Pochybenie u internetových obchodov zase prestavuje 23,63 %. V rámci kontrolnej akcie tak bolo skontrolovaných celkovo 5 431 druhov hračiek.

Tabuľka: SOI

Vyše polovica hračiek nesĺňala povinnosti

Z výsledkov skúšok, ktoré vykonávali akreditované laboratória SOI konštatovala, že až 54,16 % hračiek nespĺňalo predpísané požiadavky platných právnych predpisov. Vo všetkých prípadoch nebezpečných hračiek boli podľa SOI kontrolovaným osobám uložené povinné opatrenia v zmysle § 6 zákona č. 128/2002 Z. z., ktorými sa tak zabránilo ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečných hračiek na trhu.

Vybrané hračky a ich nedostatky

Drevená vkládačka STJ140038 – hračka obsahuje malé časti, ktoré pri prehltnutí dieťaťom môžu spôsobiť zablokovanie jeho dýchacích ciest.
Sliz M+ – hračka nevyhovela skúškam na nadlimitný obsah bóru. Bór je toxický na reprodukciu a môže spôsobiť alergické reakcie, podráždenie slizníc a pri požití aj kŕče, zvracanie alebo hnačky.
Plastová bábika Fashion Girl NO. BL858 – hračka nevyhovela skúškam na nadlimitný obsah ftalátov. Ftaláty môžu poškodiť zdravie detí, sú toxické pre reprodukčný systém.
Drevené puzzle – Kozička N: 234967 – Hračka obsahuje malé časti, ktoré pri prehltnutí dieťaťom môžu spôsobiť zablokovanie jeho dýchacích ciest.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Ďalšie nedostatky

SOI uvádza: ,,Za posledné tri roky SOI zistila spolu 55 nebezpečných hračiek, čo predstavuje 48 % z celkového počtu odobraných hračiek na posúdenie ich bezpečnosti. Možno teda konštatovať, že takmer každá druhá hračka, odobraná SOI z priamej ponuky pre spotrebiteľa, je nebezpečná.“

V kontrolách budú pokračovať

Najčastejšími nedostatkami boli mechanické riziká a nadlimitný obsah chemických látok. ,,Vzhľadom na nepriaznivé výsledky kontrolnej akcie, ktoré preukázali neuspokojivú úroveň nielen v plnení informačných povinností, ale predovšetkým v plnení technických požiadaviek, SOI bude pokračovať v kontrole hračiek, ako sortimentnej skupiny výrobkov určenej pre najzraniteľnejšiu skupinu spotrebiteľov, aj v nasledujúcom období,“ konštatuje SOI.

Zdroj: SOI / úprava redakcia