zmena poistného do sociálnej poisťovne

22. decembra 2018

Sociálna poisťovňa: SZČO platia poistné k 8. januáru 2019 ešte v pôvodnej výške

Sociálna poisťovňa upozorňuje povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníkov a ostatné SZČO), že k termínu splatnosti 8. január 2019 platia poistné za december 2018, a teda vo výške, ako ho platili doteraz. Zmena vo výške poistného z dôvodu zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nastane k 8. februáru 2019, kedy zaplatia poistné za január …

Sociálna poisťovňa: SZČO platia poistné k 8. januáru 2019 ešte v pôvodnej výške Čítajte viac »

16. januára 2018

Sociálna poisťovňa: Upozornenie pre dobrovoľne poistené osoby – zmena výšky poistného sa môže týkať aj vás

Sociálna poisťovňa pripomína dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, že tak ako samostatne zárobkovo činným osobám, aj im sa od 1. 1. 2018 mení výška poistného. Dôvodom je zmena minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa od 1. 1. 2018 zvýšil zo sumy 441,50 eur (platnej v roku 2017) na 456 eur. Poistné …

Sociálna poisťovňa: Upozornenie pre dobrovoľne poistené osoby – zmena výšky poistného sa môže týkať aj vás Čítajte viac »