Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 16. januára 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, že tak ako samostatne zárobkovo činným osobám, aj im sa od 1. 1. 2018 mení výška poistného. Dôvodom je zmena minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa od 1. 1. 2018 zvýšil zo sumy 441,50 eur (platnej v roku 2017) na 456 eur. Poistné za kalendárny mesiac január 2018 už dobrovoľne poistené osoby teda zaplatia vo vyššej sume, poistné za január je splatné najneskôr 8. februára 2018.

Ak má dobrovoľne poistená osoba komplexný balík a poistné platí z minimálneho vymeriavacieho základu, mesačné poistné na dobrovoľné nemocenské, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatí od januára 2018 vo výške 160,28 eur. Na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie zaplatí mesačné poistné vo výške 151,16 eur. Poistné len na dobrovoľné dôchodkové poistenie je z minimálneho vymeriavacieho základu od januára 2018 vo výške 131,10 eur.

Sociálna poisťovňa upozorňuje dobrovoľne poistené osoby, že ich o zmene výšky poistného zasielaním oznámenia neinformuje. V prípade akýchkoľvek pochybností o výške poistného preto odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku alebo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

zdroj: Sociálna poisťovňa