Žiadosť o vrátenie preplatku

preplatok poistného
24. septembra 2018

SZČO: Preplatok poistného v Sociálnej poisťovni sa automaticky nepresúva ako úhrada na ďalší mesiac

Preplatok poistného môže SZČO vzniknúť z viacerých dôvodov. Stáva sa, že SZČO zaplatí poistné v období, keď je PN, alebo má priznanú nemocenskú dávku (materské, ošetrovné), uhradí poistné v jednom kalendárnom duplicitne, prípadne vo vyššej sume, ako má povinnosť. SZČO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo poberá výsluhový dôchodok, nemusí platiť poistné …

SZČO: Preplatok poistného v Sociálnej poisťovni sa automaticky nepresúva ako úhrada na ďalší mesiac Čítajte viac »

9. marca 2018

Sociálna poisťovňa informuje: SZČO počas PN poistné neplatí

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, že v období práceneschopnosti (dokladovanej lekárom) nemusia platiť poistné, a to ani v prípade, ak im nevznikne nárok na dávku nemocenské. Poistné v takom prípade SZČO neplatia odo dňa uznania dočasnej PN lekárom, pričom samotné poistenie im naďalej trvá. Ak …

Sociálna poisťovňa informuje: SZČO počas PN poistné neplatí Čítajte viac »