Výskum a inovácie

21. februára 2019

Slovenská asociácia podnikových finančníkov: Ekonomika nie je pripravená na digitalizáciu

Slovensko už takmer vyčerpalo lacnú a dostupnú pracovnú silu a na to, aby sme sa priblížili sa k úrovni vyspelých krajín budeme potrebovať nové opatrenia. Globálna ekonomika spomaľuje a automobilový sektor vykazuje slabšie výsledky, podnikateľské prostredie sa nezlepšuje a v medzinárodnom porovnaní výrazne zaostávame aj vo výsledkoch vzdelávania. Zároveň sa musíme prispôsobiť rastúcej digitalizácii. Súčasné opatrenia vlády nedokážu …

Slovenská asociácia podnikových finančníkov: Ekonomika nie je pripravená na digitalizáciu Čítajte viac »

10. októbra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR: Podporíme výskum a vývoj v podnikoch aj v Bratislavskom kraji. Výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk. Cieľom výzvy je podporiť …

Ministerstvo hospodárstva SR: Podporíme výskum a vývoj v podnikoch aj v Bratislavskom kraji. Výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie Čítajte viac »

uspora energie projekt START2ACT
6. septembra 2018

E-learning projektu START2ACT pomáha malým podnikom a startupom znižovať spotrebu energie

Pomáhať mladým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie  na pracovisku prostredníctvom jednoduchých a efektívnych opatrení je cieľom medzinárodného projektu START2ACT. Podnikatelia môžu najnovšie využiť aj bezplatný e-learningový kurz. Projekt START2ACT je financovaný z rámcového programu pre výskum a inovácie EÚ HORIZON 2020 Slovensko je jednou z deviatich krajín, kde majú podnikatelia príležitosť poradenské aktivity využiť. Partnerom projektu …

E-learning projektu START2ACT pomáha malým podnikom a startupom znižovať spotrebu energie Čítajte viac »

27. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ. Operačný program Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je …

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ. Operačný program Výskum a inovácie Čítajte viac »