Registračný list fyzickej osoby

28. januára 2019

SZČO s pozastaveným výkonom činnosti – nová výška poistného

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO s pozastaveným výkonom činnosti a prerušeným sociálnym poistením, že oznámenie o zmene výšky poistného od 1. januára 2019 zaslala v januári aj im. Nová výška poistného však pre nich začne platiť až v momente, keď opäť svoju činnosť obnovia. Dovtedy je pre nich toto oznámenie len informatívne. Sociálna poisťovňa zasiela informáciu …

SZČO s pozastaveným výkonom činnosti – nová výška poistného Čítajte viac »

15. novembra 2018

Ukončenie alebo prerušenie živnosti – čo všetko musí urobiť živnostník?

Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou a svoju podnikateľskú činnosť ste pozastavili, máte povinnosť oznámiť túto skutočnosť (prerušenie poistenia) príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej ste registrovaný – spravidla ide o pobočku v mieste vášho trvalého bydliska. Prerušenie poistenia oznamujete prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, a to do 30 dní. Ako dôvod prerušenia uvediete kód …

Ukončenie alebo prerušenie živnosti – čo všetko musí urobiť živnostník? Čítajte viac »