eKasaÚčtovníctvo xa Publikované 27. októbra 2017 zobraziť celý profil

Svoje prihlasovacie údaje do Virtuálnej registračnej pokladnice chráňte starostlivo, vyhnete sa tým zbytočným problémom. Pri používaní virtuálnej pokladnice sa obsluha prihlasuje pomocou štvormiestneho PIN‑u, ktorý si môžete nastaviť podľa nasledovného videonávodu.

Prihlasovacie meno a heslo sa používajú len pri prvom prihlásení, a preto sa často stáva, že podnikateľ zabudne alebo stratí prihlasovacie údaje. V tomto návode si povieme, ako sa k nim znova dopracovať a ako postupovať v prípade, ak sú navždy stratené.

Odkaz na prihlásenie: https://vrp.financnasprava.sk/#!/login

Ako zistiť prihlasovacie meno

Prihlasovacie meno môžete získať dvomi spôsobmi:

1. Na doklade od DÚ
Nájdete ho na doklade, ktorý vám zaslal daňový úrad pri aktivácii Virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP).

2. Priamo vo VRP
Ak sa dokážete prihlásiť do svojej VRP aspoň pomocou PIN‑u, prihlasovacie meno nájdete v hornom riadku po kliknutí na „Nastavenia a žiadosti“, potom na „Zmena hesla“.

Ako zistiť heslo

Heslo, ktoré vám zaslal daňový úrad na spomínanom oznámení, nie je platné, keďže ste si ho museli zmeniť pri prvom prihlásení, a vaše súčasné heslo vám daňový úrad nevie poslať ani zmeniť.
Skúste si na heslo spomenúť. Možno vám pomôže, že musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu.
Na prihlásenie do VRP máte päť pokusov. Ak sa vám ani na piatykrát nepodarí prihlásiť, ďalšie pokusy sú už oddelené prestávkou, ktorá sa postupne predlžuje.

Oznámenie o strate

Ak sa vám do VRP nepodarilo prihlásiť ani pomocou uvedených návodov, neostáva nič iné, ako nahlásiť stratu prihlasovacích údajov. Tlačivo nájdete na odkaze Oznámenie o strate prihlasovacích údajov na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.
Na vyplnenie tlačiva budete potrebovať:

  • Obchodné meno
  • DIČ
  • Adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla spoločnosti, ak podnikáte ako právnická osoba, napr. s. r. o.
  • DKP − daňový kód pokladnice

Ako zistiť DKP

DKP je daňový kód pokladnice a môžete ho nájsť:

1. Pokladničný doklad

Na každom pokladničnom doklade bez ohľadu na to, či je to originál alebo kópia, čiže aj na vzorovom pokladničnom doklade, ktorý by ste mali mať vystavený na viditeľnom mieste.

2. Intervalová uzávierka

Na intervalovej uzávierke. Pravdepodobne ste nejakú tlačili pre svoju účtovníčku.

3. Prehľadová uzávierka uzávierka

Na priehľadovej uzávierke.

4. DKP si môžete odvodiť

DKP je 17‑miestny číselný kód s pevnou štruktúrou. Prvé tri čísla DKP sú prefix VRP a vždy je to 999, nasleduje desať čísel vášho DIč. DKP je ukončené štvormiestnym kódom označujúcim poradové číslo vašej virtuálnej pokladnice, napr. 0001.

Odoslanie oznámenia

Vytlačené oznámenie podpíšte, a ak máte pečiatku, aj opečiatkujte. Oznámenie môžete doručiť daňovému úradu nasledovnými tromi spôsobmi:

  • Oznámenie naskenujte a zašlite elektronicky cez portál finančnej správy ako prílohu Všeobecného podania v časti register. Táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s daňovým úradom podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní alebo majú zaručený elektronický podpis. Zároveň túto možnosť odporúčam každému platcovi DPH. Vyhnete sa tým zbytočnému dohadovaniu s daňovým úradom, či má oznámenie prijať v papierovej forme alebo nie.
  • Oznámenie pošlite poštou na miestne príslušný daňový úrad.
  • Oznámenie podajte osobne na podateľni vášho miestne príslušného daňového úradu.

Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva podnikateľ, ktorý je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky (platiteľ DPH), sa môže rozhodnúť, či oznámenie podá v elektronickej, alebo v papierovej forme. Toto rozhodnutie finančného riaditeľstva však máloktorý daňový úrad rešpektuje.

Ako postupovať ďalej

Po oznámení straty prihlasovacích údajov vám síce daňový úrad pošle nové údaje do VRP, avšak aplikácia sa automaticky nastaví do stavu len na čítanie (READ ONLY), čo znamená, že v nej bude možné len prezerať už vystavené doklady a robiť uzávierky. Nový pokladničný doklad však už v tejto VRP nebude možné vytvoriť. Preto je potrebné, aby ste si podali aj novú žiadosť o pridelenie kódu do VRP, s čím vám pomôže nasledovný videonávod.