EkonomikaPodnikanieZaujímavosti xa Publikované 8. mája 2019 zobraziť celý profil

Spoločnosť Taylor Wessing Bratislava poskytla poradenstvo Michalovi Trubanovi a Pavlovi Stanovi – ako zakladajúcim spoločníkom spoločnosti WebSupport, a Ivanovi Štefunkovi – ako investorovi spoločnosti, pri predaji obchodných podielov novému vlastníkovi, skupine Loopia Group.

WebSupport je osobným podnikateľským projektom Michala Trubana a Pavla Stana, ktorí ju spoločne založili ešte na študentskom internáte a so svojim tímom ju spoločnepostupne budovali viac než 15 rokov. Ich príbeh nájdeme spísaný aj v knihe Truban.support. WebSupport je aktuálne jednotkou na slovenskom trhu poskytovateľov web hostingových služieb a poskytovateľov webových služieb. So sídlom v Bratislave, spoločnosť poskytuje služby tiež zákazníkom v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku.

Transakcia sa uskutočnila formou prevodu obchodných podielov, pričom každý zo spoločníkov previedol celý svoj obchodný podiel na spoločnosti zo skupiny Loopia Group, ktorá podniká v oblasti webových služieb a hostingu sprevádzkami vo Švédsku (Loopia) a v Českej republike (Active24). Loopia Group taktiež poskytuje služby zákazníkom z Nemecka, Veľkej Británie, Holandska, Nórska, Srbska, Slovenska a Španielska. Od júna 2018 patrí Loopia Group do portfólia spoločností patriacich Axcel, škandinávskej private equity firme so zameraním na mid-market spoločnosti.

Taylor Wessing Bratislava poskytla poradenstvo pri štruktúrovaní transakcie, ako aj pri rokovaniach o znení zmluvy o prevode obchodných podielov, dokumentácie týkajúcej sa financovania a súvisiacej transakčnej dokumentácie. Ich právnici tiež poskytli poradenstvo ohľadom escrow dokumentácie, a to osobitne pri nastavovaní podmienok upravujúcich vyplatenie kúpnej ceny a tiež asistovali predávajúcim a spoločnosti pri koordinácii a štruktúrovaní procesu právnej previerky spoločnosti s kupujúcimi.

Spoločnosť WebSupport je jednotkou na slovenskom trhu v poskytovaní web hostingových služieb a tiež významný stredo-európsky poskytovateľ web hostingových a webových služieb s viac než 100.000 zákazníkmi na Slovensku i v Maďarsku.

Ján Cifra, CEO spoločnosti WebSupport: „Na papieri vyzerala táto transakcia jednoducho. Avšak sprihliadnutím na časovú náročnosť a veľmi špecifické požiadavky predávajúcich ohľadom štruktúry transakcie,mohol celý proces skončiť aj fiaskom. Taylor Wessing nám pomohla doviesť celý proces do úspešného a pridanú hodnotu vytvárajúceho konca. WebSupport bude môcť v rámci Loopia Group vykročiť zo svojej váhovej kategórie a ovplyvniť európsky web hostingový trh a to na mnoho nasledujúcich rokov.“

Michal Truban, zakladateľ spoločnosti WebSupport: „WebSupport predávame dánskej firme Axcel, ktorá vlastní aj švédsku jednotku a v Čechách active24. Som veľmi rád, že WebSupport kupujú aj preto, že ďalšiu expanziu chcú postaviť na jeho platforme. Vážim si úlohu Taylor Wessing počas posledných mesiacov. Prostredníctvom ich poradenstva nám umožnili dosiahnuť optimálny a vzájomne uspokojivý výsledok. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí časť svojho života spojili s príbehom WebSupportu a vytvorili niečo výnimočné.“

Juraj Frindrich, partner Taylor Wessing: „Predaj spoločnosti WebSupport skupine Loopia Group predstavuje významnú akvizíciu, ktorá má potenciál zmeniť stredo-európsky trh s web hostingovými službami. Zakladatelia mali silné osobné spojenie so spoločnosťou a „vychovali ju“ z malého start-upu na trhového lídra. Vážime si preto, že nám zverili túto komplexnú transakciu. Vždy radi spolupracujeme so spoločnosťami a jednotlivcami, ktorí sa snažia prispieť ku zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. To je nepochybne aj prípad spoločnosti WebSupport, keďže predávajúci zanechávajú výraznú stopu nielen na slovenskom web hostingovom trhu, ale aj na jeho celkovom podnikateľskom prostredí, vrátane relatívne mladej start-upovej komunity. Predaj spoločnosti WebSupport predstavuje pre Taylor WessingBratislava ďalší významný mandát a chcem veriť, že je jasným potvrdením skúseností nášho odborného tímu právnikov a kvality nášho transakčného oddelenia v IT a TCM sektore.“


O Taylor Wessing

Taylor Wessing je poprednou medzinárodnou advokátskou kanceláriou, ktorú britský právnický časopis The Lawyer v júli 2013 vyhlásil za Advokátsku kanceláriu roka (Law Firm of the Year). Jej cieľom je pomáhať klientom dosiahnuť úspech prostredníctvom inovatívneho prístupu k ich obchodným aktivitám. Taylor Wessing disponuje približne 1.200 právnikmi pôsobiacimi v 33 kanceláriách v Európe, na Strednom Východe a v Ázii. Podľa údajov súťaže Právnická firma roka patrí jej bratislavská pobočka Taylor Wessing e/n/w/c advokáti medzi najväčšie advokátske kancelárie na Slovensku. The Slovak Spectator ju v roku 2015 vyhlásil za najväčšiu medzinárodnú kanceláriu na Slovensku podľa počtu spolupracujúcich advokátov. Kancelária získala hlavnú cenu Via Bona Slovakia 2015 za zodpovedné podnikanie.

Taylor Wessing ponúka integrované riešenia vo všetkých oblastiach práva, s ťažiskom na právo obchodných spoločností, finančné právo, právo nehnuteľností, právo duševného vlastníctva a správu majetku súkromných investorov. Kancelária má tiež skúsenosti s poskytovaním poradenstva pre klientov v Severnej Amerike, Brazílii a Indii. Skupina Taylor Wessing sa jednoznačne zameriava na podporu rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych odvetví budúcnosti a je aktívna v oblasti moderných technológií, reklamného práva a ochranných známok, vedy pre zdravý život a zdravotnej starostlivosti, finančných inštitúcií a služieb, nehnuteľností a infraštruktúry, ako aj energetiky a životného prostredia. Všeobecne uznávané a výsostné postavenie kancelárie v poradenstve v oblasti duševného vlastníctva podčiarkujú jej silnú pozíciu v znalostných ekonomikách.