Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 20. apríla 2018 zobraziť celý profil

Podiel živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí platia poistné do Sociálnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu, sa v posledných rokoch znižuje.

Kým v roku 2015 si platilo odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 74,42 percenta SZČO, vlani tento podiel klesol na 71,82 percenta a za prvé tri mesiace tohto roka ich podiel zatiaľ predstavuje 72,87 percenta.

Naopak, kolíše počet tých SZČO, ktorí si platia poistné z v rozpätí od minimálneho po maximálny vymeriavací základ. Do konca marca 2018 tohto roka eviduje Sociálna poisťovňa 27,03 percenta takýchto SZČO, menej ich bolo v roku 2015 – 25,32 percenta a viac v roku 2017 – 28,01 percenta.

Aktuálne Sociálna poisťovňa eviduje 205 360 živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb.
Čím vyšší je vymeriavací základ, z ktorého si živnostník, ale aj každý poistenec, odvádza poistné, tým vyššie dávky môže počas aktívneho života poberať a vyšší môže mať v budúcnosti aj dôchodok. Preto je dôležité platiť si poistné do Sociálnej poisťovne z reálneho vymeriavacieho základu a umelo si ho neznižovať.

zdroj: Sociálna poiťosvňa