Zmluvné právo – seminár v anglickom jazyku (The Language of Contract Law)

Dátum semináru: 24.09.2024 - 24.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmlúv – pojem zmluva a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv. Ďalšou témou seminára je sudcovská tvorba práva (precedensy) a porovnanie s kontinentálnym systémom práva. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.
  • Zmluva – pojem a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv; základná slovná zásoba
  • Precedensy a sudcovská tvorba práva, porovnanie s kontinentálnym systémom práva
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.