Verejné obstarávanie v stavebníctve – stavebné zákazky

Dátum semináru: 25.04.2024 - 25.04.2024

Dátum semináru: 05.06.2024 - 05.06.2024

Dátum semináru: 18.09.2024 - 18.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Pripravili sme pre Vás seminár, ktorý reaguje na aktuálnu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k stavebným zákazkám.
všetkým záujemcom o danú problematiku

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie zmenil pohľad na problematiku výkazu výmer vo verejnom obstarávaní. Už neplatí, že všetky činnosti v technickej správe musia byť ocenené vo výkaze výmer.

Predseda UVO uviedol, že Význam výkazu výmer by sa nemal nadhodnocovať. Ak chýbajú niektoré položky, môže sa výkaz výmer spoliehať na tzv. agregované položky, ktoré zahŕňajú viacero činností v rámci daného odvetvia stavebných prác.

Vedeli ste o tejto zmene pohľadu UVO? Viete aké sú ďalšie novinky v oblasti stavebných zákaziek?

  • Opis predmetu zákazky – nový pohľad na výkaz výmer, problematika ekvivalentov – čo už nie je ekvivalent, exotické požiadavky na obsah ponuky – požiadavka na popis opatrení zníženia hlučnosti, prašnosti, predbežné technické riešenie a pod.
  • Podmienky účasti – sumárna vs. jedna referencia, hraničná hodnota referencie vo vzťahu k PHZ, rozsah dokladov vyžadovaných od stavbyvedúceho, hosťovanie zahraničných stavbyvedúcich, vzorky vs. katalógové listy.
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk – vyhodnocovanie iného kritéria ako cena pri super reverznej súťaži, nulové položky v ponuke, mimoriadne nízka ponúk.
  • Dodatkovanie – limity dodatkov, kedy sa do percenta zmeny počíta zámena materiálu a kedy nie, posudzovanie nepredvídateľnosti pri dodatkovaní.
všetkým záujemcom o danú problematiku