Základy normovania práce vo výrobe

Dátum semináru: 24.09.2024 - 24.09.2024

Dátum semináru: 03.12.2024 - 03.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenie od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Lukáš Richter PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Objektívne normy spotreby času sú základným predpokladom na objektívnu tvorbu cenových ponúk, správne plánovanie výroby či spravodlivé odmeňovanie zamestnancov. Využitie vhodnej metodiky umožňuje identifikáciu oblastí na optimalizáciu procesov a kontinuálne zvyšovanie produktivity. Seminár je prakticky orientovaný s množstvom príkladov z rôznych projektov z našich podnikov.
Seminár je určený normovačom, priemyslovým inžinierom a špecialistom na produktivitu, technológom, plánovačom, vedúcim vo výrobe.
  • Úvod do analýzy a merania práce
  • Členenie časov
  • Norma spotreby času a jej štruktúra
  • Metódy zberu dát v praxi
  • Vyhodnocovanie časových snímok
  • Prípadové štúdie a príklady
  • Diskusia a otázky
Seminár je určený normovačom, priemyslovým inžinierom a špecialistom na produktivitu, technológom, plánovačom, vedúcim vo výrobe.