Psychologické bezpečie a spätná väzba

Dátum semináru: 14.06.2024 - 14.06.2024

Dátum semináru: 09.09.2024 - 09.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Manažment od 300 € bez DPH

Školitel

Ján Dubnička

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom workshopu je porozumieť dôležitosti psychologického bezpečia, dopadu psychologického bezpečia na výkon, získať praktické nástroje a techniky na budovanie psychologického bezpečia vo vlastnom tíme a oboznámiť sa s rutinami na budovanie a udržiavanie psychologického bezpečia a precvičiť si ich.
všetkým záujemcom o danú problematiku

Psychologické bezpečie je možnosť prejaviť a uplatniť sa bez obáv z negatívnych dôsledkov pre svoj sebaobraz, postavenie alebo kariéru.

Psychologické bezpečie je v súčasnosti jeden z najdôležitejších termínov v organizačnej psychológii: predstavuje vieru, že pracovisko je bezpečným prostredím na podstupovanie rizika. William A. Kahn (1990) psychologické bezpečie popisuje ako dôveru, že človek môže na pracovisku prejaviť sám seba, svoju osobnosť, svoje myšlienky či obavy, môže sa aktívne angažovať či nesúhlasiť a to bez strachu, že toto správanie bude mať negatívny dopad na jeho vnímanie ostatnými, jeho status alebo budúcu kariéru. Psychologické bezpečie je preto základným predpokladom pre rast, učenie sa, zmenu a inováciu v rýchlo meniacom sa prostredí.

Hlavné témy:

Psychologické bezpečie

 • Ako je na tom vaša firma v rámci psychologického bezpečia? – dotazník
 • Interpretácia psychologického bezpečia
 • Dôvera verzus psychologické bezpečie
 • Psychologické bezpečie vs Psychologické nebezpečie
 • Ako budovať psychologické bezpečie?
 • Tri „nohy“ psychologického bezpečia – Byť prijatý a prijať iných, Diverzita myslenia, Inovácie – ochota a odvaha robiť chyby
 • Prehľad nástrojov pre manažérov

Spätná väzba

 • Súvis medzi psychologickým bezpečím a kultúrou spätnej väzby
 • Dávanie „konštruktívnej“ spätnej väzby – parametre, štruktúra a kroky
 • Oceňujúca spätná väzba, alebo za čo a ako oceňovať?
 • Zrelé prijímanie spätnej väzby
všetkým záujemcom o danú problematiku