Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

Dátum semináru: 16.05.2024 - 16.05.2024

Dátum semináru: 30.07.2024 - 30.07.2024

Dátum semináru: 21.10.2024 - 21.10.2024

Dátum semináru: 17.12.2024 - 17.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDzPMedzinárodné zdaňovanie od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. Veronika Frnková PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Ako môžete zistiť, či sú ceny vo vašich transakciách nastavené správne a ako to môžete preukázať správcovi dane? Za akých podmienok vám môže správca dane odsúhlasiť metódu stanovenia cien v kontrolovanej transakcii? Seminár vám pomôže zorientovať sa v problematike transferového oceňovania, upozorní vás na problémové situácie, kedy správca dane môže zvýšiť základ dane a zodpovie na sporné otázky a oblasti týkajúce sa jednotlivých druhov transakcií. Na kurze sa tiež naučíte správne používať jednotlivé metódy transferového oceňovania na stanovenie cien vo vašich kontrolovaných transakciách tak, aby ste ich obhájili aj pred správcom dane.
Všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne.
  • Právny rámec pre kontrolu transferového oceňovania
  • Povinnosti daňovníka podľa zákona o dani z príjmov v súvislosti s transferovým oceňovaním
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu ako dôkaz správne nastavených cien
  • Význam analýzy porovnateľnosti
  • Praktické aspekty funkčnej a rizikovej analýzy pre rôzne druhy transakcií
  • Použitie jednotlivých metód transferového oceňovania v praktických príkladoch
  • Najčastejšie pochybenia zistené pri kontrole
  • Problémové oblasti v súvislosti s rôznymi druhmi transakcií a použitím konkrétnej metódy transferového oceňovania (výroba, distribúcia, vnútropodnikové služby a možné spôsoby ocenenia)
  • Najčastejšie otázky pri kontrole transferového oceňovania a diskusia
Všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne.