Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

Dátum semináru: 15.04.2024 - 15.04.2024

Dátum semináru: 08.08.2024 - 08.08.2024

Dátum semináru: 22.10.2024 - 22.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Marketing a predaj

Kategória: MarketingPredaj od 260 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Naučte sa princípy profesionálnej telefonickej komunikácie, vrátane štruktúry, dôležitosti hlasového prejavu a kladenia otázok. V rámci profesionálnej mailovej komunikácie sa dozviete o štruktúre mailu, princípoch a pravidlách písania e-mailov a najčastejších chybách, ktorým sa treba vyhnúť. Školenie tiež zahŕňa pravidlá etikety a vedenie e-mailovej konverzácie. Získajte potrebné zručnosti, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vynikajúci a efektívny komunikačný štýl.
Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.

Princípy profesionálnej telefonickej komunikácie

 • Štruktúra telefonickej komunikácie
 • Čo vytvára profesionálny dojem v telefonickom styku
 • Dôležitosť hlasového prejavu a aktívneho počúvania
 • Čomu sa vyhnúť a čo je tabu
 • Efektívne kladenie otázok
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Empatia a jej efekt v telefonickej komunikácii
 • Pravidlá etikety v kontakte so zákazníkmi pri telefonickej komunikácii
 • Ako zamedziť komunikačným nedorozumeniam
 • Riešenie kritických a emočne náročných situácií počas telefonovania
 • Ostatné podľa požiadaviek klienta

Profesionálna mailová komunikácia

 • Psychologická účinnosť listovej a mailovej komunikácie
 • Mailová komunikácia nie je četovanie
 • Štruktúra mailu
 • Základné princípy a pravidlá písania e-mailov (predmet správy, obsah, forma, písmo, odseky, anglické skratky, diakritika, gramatika, zvýrazňovanie textu, emotikony a pod.)
 • Špecifiká emailovej komunikácie
 • Najčastejšie chyby emailovej komunikácie a čo je tabu
 • Pravidlá etikety v mailovej komunikácii
 • Vedenie e-mailovej konverzácie
 • Ako prejaviť empatiu v mailovej komunikácii
 • Riešenie problémových situácií prostredníctvom mailu
 • Ostatné podľa požiadaviek klienta
Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.