Právo občianskoprávnej zodpovednosti – seminár v anglickom jazyku (The Language of the Law of Tort)

Dátum semináru: 08.10.2024 - 08.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa práva občianskoprávnej zodpovednosti. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú definovanie základných typov porušení, komparácia s našou právnou úpravou, škoda a náhrada škody spolu s príkladmi zo súdnej praxe. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.
  • Právo občianskoprávnej zodpovednosti; pojem a základná slovná zásoba
  • Definovanie základných typov porušení, komparácia s našou právnou úpravou
  • Škoda a náhrada škody, základná slovná zásoba a príklady zo súdnej praxe
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.