Právo obchodných spoločností – seminár v anglickom jazyku (The Language of Company Law)

Dátum semináru: 25.04.2024 - 25.04.2024

Dátum semináru: 05.11.2024 - 05.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 190 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zuzana Hložová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa práva obchodných spoločností. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú rôzne procesy v spoločnosti počas jej existencie, orgány spoločnosti a ich kompetencie, zánik spoločnosti, rôzne typy zániku, ich opis a porovnanie. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.
  • Rôzne procesy v spoločnosti počas jej existencie, základná slovná zásoba
  • Orgány spoločnosti a ich kompetencie
  • Zánik spoločnosti, rôzne typy zániku, ich opis a porovnanie
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými
  • v právnom kontexte
Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.