Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

Dátum semináru: 15.10.2024 - 15.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 80 € bez DPH

Školitel

Andrej Ľupták

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Viete, čo je podmienené formátovanie, či ako vytvoriť rôzne typy podmieneného formátu? Počas školenia sa budeme venovať i pokročilej práci s tabuľkou. Zameriame na pokročilé možnosti filtrovania a zoraďovania i medzisúčty.
pre všetkých záujemcov

Podmienené formátovanie

 • Úvod do podmieneného formátovania
  • Čo je podmienené formátovanie
  • Vytvorenie rôznych typov podmieneného formátu
   • zmena farby výplne bunky na základe zmeny obsahu
   • údajové pruhy
   • farebná škála
   • množiny ikon
  • Správa podmieneného formátovania
 • Rôzne príklady využitia
  • Hľadanie duplicitných hodnôt
  • Zisťovanie prvých najväčších a najmenších hodnôt

Pokročilá práca s tabuľkou (analýza dát)

 • Pokročilé možnosti filtrovania a zoraďovania
  • Vytvorenie vlastného zoznamu
  • Zoraďovanie podľa vlastného zoznamu
  • SUBTOTAL vs. SUM – rozdiel a využitie
  • Rozšírený filter – vlastné filtrovacie kritériá
 • Medzisúčty
  • Čo sú medzisúčty a kedy ich použiť
  • Vytváranie a vnáranie medzisúčtov
pre všetkých záujemcov