Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

Dátum semináru: 03.10.2024 - 03.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: StavebníctvoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

FIDIC 2017 bol prepracovaný s cieľom zlepšiť jeho použiteľnosť a zrozumiteľnosť pre všetky strany zmluvy. Tento dokument priniesol niekoľko zmien v porovnaní s predchádzajúcimi verziami, ktoré sa snažia vyriešiť niektoré nedostatky a problémy, ktoré sa vyskytli v minulosti. Jednou z najdôležitejších noviniek je postup uplatňovania nárokov. Počas školenia vás oboznámime so zmenami v porovnaní s predchádzajúcimi verziami a prinesieme konkrétne príklady z praxe. Školenie vedie skúsený lektor JUDr. Juraj Tkáč, ktorý má na Slovensku ako jediný referenciu na projekt podľa FIDICU 2017.
všetkým záujemcom o danú problematiku

FIDIC 2017 priniesol niekoľko zmien v porovnaní s predchádzajúcimi verziami . Niektoré z týchto zmien sú:

  • Zahrnutie nového ustanovenia na riešenie súčasného oneskorenia.
  • Existencia postupu na riešenie schopnosti Stavebného dozoru požiadať o návrh na zmenu a ako musí na to reagovať Zhotoviteľ.
  • Prepracovanie postupu pre uplatňovanie nárokov.
  • Prepracovanie postupu riešenia sporov.

Zároveň sa v praxi však už objavujú kritické ohlasy na novinky FIDIC 2017, najčastejšie ide o:

  • Zložitosť a nejasnosť jazyka.
  • Nedostatočná ochrana zhotoviteľa.
  • Nedostatočná ochrana pred zmenami v právnych predpisoch.
  • Nedostatočná ochrana pred zmenami v technológiách.
všetkým záujemcom o danú problematiku