Kybernetická bezpečnosť z pohľadu prevádzkovateľov základných služieb

Dátum semináru: 25.07.2024 - 25.07.2024

Dátum semináru: 11.11.2024 - 11.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákonySamospráva od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Štefan Pilár

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Poznáte požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti? Viete, ako sa správne pripraviť na audit kybernetickej bezpečnosti? V rámci školenia sa dotkneme aj nadchádzajúcej novej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v podobe rozsiahlej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti a novej Smernice NIS II, ktorá prináša nové pohľady a požiadavky na kybernetickú bezpečnosť.
prevádzkovateľom základných služieb

Prevažný rozsah požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti je adresovaný práve prevádzkovateľom základných služieb. Z tohto dôvodu je na mieste venovať prevádzkovateľom základných služieb náležitú pozornosť a identifikovať požiadavky zákona, s ktorými sa musia vysporiadať.

Prax nasvedčuje, že ani po vyše 3 rokoch účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti prevažné množstvo prevádzkovateľov základných služieb vôbec, nedostatočne alebo nesprávne implementovalo požiadavky legislatívy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Významným zrkadlom pre prevádzkovateľov základných služieb sú predovšetkým audity kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú musieť tento, prípadne nasledujúci rok prevádzkovatelia povinne absolvovať.

Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je identifikovať všetky nedostatky a poukázať na všetky porušenia požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti, je vysoko odporúčané venovať kybernetickej bezpečnosti náležitú pozornosť a aspoň prostredníctvom rýchlych a finančne nenáročných opatrení sa posunúť bližšie k stavu súladu s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Obsahom školenia bude:

  • identifikácia požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti,
  • odporúčania na ich správne naplnenie a prípravu na audit kybernetickej bezpečnosti,
  • v rámci školenia sa dotkneme aj nadchádzajúcej novej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v podobe rozsiahlej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti a novej Smernice NIS II, ktorá prináša nové pohľady a požiadavky na kybernetickú bezpečnosť v EÚ, a teda aj na kybernetickú bezpečnosť jej členských štátov, pre ktoré je záväzná.
prevádzkovateľom základných služieb