Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

Dátum semináru: 09.09.2024 - 09.09.2024

Dátum semináru: 03.12.2024 - 03.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Bronislava Krištof

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené.
Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku
  • Všeobecne k Home Office;
  • Pracovnoprávne aspekty cezhraničného home office
  • Daňové aspekty cezhraničného home office
  • Odvodové aspekty cezhraničného home office
  • Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
  • BOZP
Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku