GDPR pre personalistov a mzdárov

Dátum semináru: 20.06.2024 - 20.06.2024

Dátum semináru: 26.09.2024 - 26.09.2024

Dátum semináru: 12.11.2024 - 12.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

GDPR je účinné už vyše dva roky. Napriek tomu je situácia pre oblasť personalistiky (a s tým spojené spracúvanie osobných údajov zamestnancov) doposiaľ veľmi neprehľadná. Cieľom tohto seminára je objasniť podmienky spracúvania osobných údajov zamestnancov a riešenie najčastejších problémov personalistov a mzdárov spojených s takýmto spracovaním.
personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, ktorí sa zaoberajú problematikou v oblasti ľudských zdrojov, všetkým záujemcom o problematiku
 • Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie – životopisy, iné údaje a ich uchovanie po ukončení výberu zamestnanca
 • Informácie poskytované zamestnancom ako dotknutým osobám
 • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov
  • nesprávne používanie súhlasu zamestnanca
 • Limity pri spracúvaní osobných údajov zo strany zamestnávateľa v rámci vedenia personálnej a mzdovej agendy
 • Monitorovanie zamestnancov – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
  • kamerový systém
  • iné spôsoby monitorovania
 • Diskusia, otázky, podnety
personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, ktorí sa zaoberajú problematikou v oblasti ľudských zdrojov, všetkým záujemcom o problematiku