E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2024

Dátum semináru: 16.09.2024 - 16.09.2024

Dátum semináru: 02.12.2024 - 02.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Od 1.2.2022 nadobudol účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách. Seminár obsahuje informácie o novom zákone z oblasti ochrany údajov v elektronických komunikáciách.
manažérom, riaditeľom, konateľom
  • Aktuálna regulácia v zákone o elektronických komunikáciách
  • Zmeny, ktoré prinesie nové ePrivacy nariadenie
  • Prepojenie s GDPR a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Sociálne siete – čo všetko funguje na báze cookies
manažérom, riaditeľom, konateľom